afbeelding labrador in menu rechts

Hondenverzekering vergelijken

Voordat u een zorgverzekering voor uw hond afsluit, is het verstandig verschillende hondenverzekeringen met elkaar te vergelijken. Met behulp van dit verzekeringsoverzicht kunt u de dekking van diverse hondenverzekeringen vergelijken. De 3 grootste zorgverzekeraars voor honden zijn allen in dit verzekeringsoverzicht opgenomen. Dit verzekeringsoverzicht is gemaakt met het doel de keuze voor een verzekering voor uw hond te vergemakkelijken.

Een hondenverzekering verzekert u uw hond van de nodige medische zorg. Door een verzekering voor uw hond af te sluiten voorkomt u een lastige keuze, wanneer uw hond plotseling een dure behandeling nodig heeft. Uiteindelijk kan een zorgverzekering voor uw hond en de gezinsleden veel ellende voorkomen.

Dit verzekeringsoverzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat dit verzekeringsoverzicht fouten bevat. Lees voor het afsluiten van een verzekering eerst de polisvoorwaarden goed door.

Grootste hondenverzekeraars
Proteq Dier & Zorg
Petplan
OHRA Huisdierenverzekering

 

In dit verzekeringsoverzicht is op verschillende plaatsen aanvullende informatie toegevoegd, in de vorm van een doorverwijzing (met een cijfertje) naar onderaan het verzekeringsoverzicht. U kunt deze aanvullende informatie bekijken door de cursor van de muis boven zo’n cijfertje stil te houden of door met de muis op het cijfertje te klikken. Met het aanbieden van dit verzekeringsoverzicht hoopt Hondenplaneet.nl u de keuze voor een hondenverzekeraar te vergemakkelijken.

Let op: voor verzekeringen die bij Proteq Dier & Zorg zijn/worden afgesloten vanaf 1 juni 2011, gelden andere polisvoorwaarden dan voor verzekeringen die vóór 1 juni 2011 zijn afgesloten. In het onderstaande verzekeringsoverzicht zijn de polisvoorwaarden opgenomen zoals die van kracht zijn voor verzekeringen die zijn/worden afgesloten vanaf 1 juni 2011. Dus hieronder ziet u de situatie die geldt als u nu een hondenverzekering afsluit, wel zo handig om goed te kunnen vergelijken.

Algemene dekking

Onder algemene dekking vindt u enkele verzekeringsitems die zo algemeen van aard zijn, dat ze mijns inziens een aparte vermelding verdienen.

Proteq Basisdekking Proteq Aanvullende dekking Petplan Basis Petplan Plus Petplan Totaal OHRA Huisdieren
verzekering
Maximale vergoeding per verzekeringsjaar € 5.000,- € 5.000,- € 2.500,- € 3.000,- € 3.500,- € 2.000,-
Eigen bijdrage 19% (1) 19% (1) € 35,- (2) € 35,- (2) € 35,- (2) 20% (3)
Medisch noodzakelijke zorg door dierenarts of specialist Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Experimentele behandelingen Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd
Consult (honorarium dierenarts of dierenarts-specialist) Wel verzekerd (4) Wel verzekerd (4) Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Vaccinaties € 65,- (5) € 65,- (5) Niet verzekerd € 55,- (6) € 110,- (6) € 50,- (7)
Preventieve zorg (gezondheidscontroles, vlooien- en/of ontwormmiddelen en preventief onderzoek) Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd € 55,- (6) € 110,- (6) Niet verzekerd
Identificatiechip (die voldoet aan de ISO standaard): aanschaf en plaatsing Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Euthanasie (inclusief achterlaten van het overleden dier) Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Crematie Aanvullende verzekering (8) Aanvullende verzekering (8) Aanvullende verzekering (9) Aanvullende verzekering (9) Aanvullende verzekering (9) Aanvullende verzekering (10)
Epidemie Niet verzekerd (11) Niet verzekerd (11) Niet verzekerd (12) Niet verzekerd (12) Niet verzekerd (12) Niet verzekerd (13)
Second opinion (14) Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Wel verzekerd

Dekking diagnostiek

Onder diagnostiek worden technieken en methoden verstaan die gebruikt worden bij het vaststellen van welke aandoening de hond heeft. Diagnostiek heeft tot doel te komen tot een diagnose, waarna eventueel een therapie ingesteld kan worden.

Proteq Basisdekking Proteq Aanvullende dekking Petplan Basis Petplan Plus Petplan Totaal OHRA Huisdieren
verzekering
Bloedonderzoek Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Echoscopie Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Elektrocardiografie (ECG) Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Endoscopie Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Microbiologich onderzoek Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Ontlastingsonderzoek Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Röntgenfoto’s Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Specialistische diagnostiek, te weten MRI/CT scan, scintigrafie en isotopenonderzoek Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Niet verzekerd
Weefselonderzoek Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Eerste consult vaststelling heup- en elleboogproblemen excl. (röntgen)diagnostiek. Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
(Röntgen)diagnostiek heup- en elleboogaandoeningen hond. Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Niet verzekerd

Dekking therapie

Onder therapie wordt het behandelen van ziekten verstaan. Therapie heeft tot doel het gezondheidsprobleem op te lossen.

Proteq Basisdekking Proteq Aanvullende dekking Petplan Basis Petplan Plus Petplan Totaal OHRA Huisdieren
verzekering
Behandeling van aandoeningen aan de voortplantingsorganen (uitgezonderd castratie/sterilisatie) Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Behandeling heup- en elleboogaandoeningen Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd 50% (15) Wel verzekerd (15) Niet verzekerd
Cariësbehandelingen (incl. plaatsen vullingen) Niet verzekerd Wel verzekerd (16) Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Aanvullende verzekering (17)
Castratie (reu) Aanvullende verzekering (18) Aanvullende verzekering (18) Aanvullende verzekering (19) Aanvullende verzekering (19) Aanvullende verzekering (19) Aanvullende verzekering (20)
Chemotherapie en Radiotherapie Niet verzekerd Wel verzekerd Aanvullende verzekering (21) Aanvullende verzekering (21) Aanvullende verzekering (21) Niet verzekerd
Dwang- en sondevoeding Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Dieetvoeders Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd
Diergeneesmiddelen (zowel geregistreerde middelen als ‘off label use’ voorzover is toegestaan op grond van de Diergeneesmiddelenwet) Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Diergeneesmiddelen die de vetstofwisseling beïnvloeden, zoals geïndiceerd bij overgewicht Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Niet verzekerd
Fysiotherapie Niet verzekerd Wel verzekerd (22) Niet verzekerd 50% (23) Wel verzekerd (23) Niet verzekerd
Gebitsreiniging (incl. extractie tanden en kiezen) Wel verzekerd (24) Wel verzekerd (24) Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Aanvullende verzekering (25)
Gedragstherapie Niet verzekerd Wel verzekerd (26) Niet verzekerd 50% (27) Wel verzekerd (27) Niet verzekerd
Implantaten Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Lasertherapie Niet verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Medisch noodzakelijke behandeling Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Narcose Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Operaties Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd
Opname en verpleging in de kliniek (medisch noodzakelijk) Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd (28) Wel verzekerd (28) Wel verzekerd (28) Wel verzekerd
Opname en verpleging in de kliniek langer dan 7 dagen per jaar (medisch noodzakelijk) Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Niet verzekerd
Plaatsen van pacemakers, hartkleppen, stents en coils. Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Niet verzekerd
Specialistische behandeling in Europa (29) Wel verzekerd (30) Wel verzekerd (30) Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Sterilisatie (teef) Aanvullende verzekering (18) Aanvullende verzekering (18) Aanvullende verzekering (19) Aanvullende verzekering (19) Aanvullende verzekering (19) Aanvullende verzekering (31)
Verwijdering van specifieke lichaamsdelen zoals wolfsklauwtjes, delen van de vacht, nagels, etc. (medisch noodzakelijk) Wel verzekerd (32) Wel verzekerd (32) Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Niet verzekerd
Verwijzing naar een andere dierenarts. Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Verwijzing naar een dierenarts-specialist. Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Wortelkanaalbehandelingen op medische indicatie Niet verzekerd Wel verzekerd (16) Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Aanvullende verzekering (33)

Dekking alternatieve geneeswijzen

Onder alternatieve geneeswijzen vallen alle therapieën geneesmiddelen en diagnostische handelingen waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is.

Proteq Basisdekking Proteq Aanvullende dekking Petplan Basis Petplan Plus Petplan Totaal OHRA Huisdieren
verzekering
Acupunctuur (34) Niet verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Chiropractie Niet verzekerd Wel verzekerd (35) Niet verzekerd 50% (36) Wel verzekerd (36) Niet verzekerd
Homeopathie Niet verzekerd Wel verzekerd (37) Wel verzekerd (38) Wel verzekerd (38) Wel verzekerd (38) Niet verzekerd
Orthomanuele therapie Niet verzekerd Wel verzekerd (39) Niet verzekerd 50% (40) Wel verzekerd (40) Niet verzekerd
Osteopathie Niet verzekerd Wel verzekerd (41) Niet verzekerd 50% (42) Wel verzekerd (42) Niet verzekerd

Dekking overigen

Onder overigen vindt u die onderdelen die niet onder een van de andere categorieën geplaatst kunnen worden.

Proteq Basisdekking Proteq Aanvullende dekking Petplan Basis Petplan Plus Petplan Totaal OHRA Huisdieren
verzekering
Advertentie tot € 250,- bij vermissing van het huisdier Niet verzekerd Niet verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Wel verzekerd Niet verzekerd
Doorlopende reisverzekering tot € 1.000,- per jaar. Niet verzekerd Wel verzekerd (43) Aanvullende verzekering (44) Aanvullende verzekering (44) Aanvullende verzekering (44) Niet verzekerd
Verzorging huisdier bij verblijf eigenaar in ziekenhuis Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd 50% Wel verzekerd Niet verzekerd

Aanvullende informatie bij dit verzekeringsoverzicht:

De nummers vóór de aanvullende informatie hieronder, corresponderen met de nummers die tussen haakjes in het verzekeringsoverzicht zijn opgenomen. Door de cursor van de muis boven zo’n cijfertje stil te houden of door met de muis op het cijfertje te klikken, kunt u deze aanvullende informatie bekijken. Hiermee krijgt u net wat meer informatie dan wat enkel uit een tabel te halen is.

 1. Proteq Dier & Zorg hanteert een vaste eigen bijdrage van 19% van de kosten van behandeling. De eigen bijdrage bij castratie of sterilisatie (alleen in combinatie met de ‘Castratie/Sterilisatie dekking’) bedraagt 50%. Dus alleen in combinatie met de ‘Castratie/Sterilisatie dekking’ vergoed Proteq Dier & Zorg 50% van de kosten van chirurgische castratie en sterilisatie.
 2. Petplan hanteert een vaste eigen bijdrage van € 35,- per ingediend declaratieformulier. Het is mogelijk meerdere nota’s op te sparen om deze tegelijk te declareren en zo slechts een keer de vaste eigen bijdrage te betalen. Het opsparen van nota’s loont dus. De oudste nota mag maximaal 1 jaar oud zijn. U kunt kiezen voor een lagere eigen bijdrage van € 25,- of € 15,- per ingediend declaratieformulier. De premies stijgen dan met € 1,- respectievelijk € 2,- per maand.
 3. OHRA Huisdierenverzekering hanteert een vaste eigen bijdrage van 20% van de kosten bij alle behandelingen.
 4. Alleen indien een consult plaatsvindt in de praktijkruimte van de dierenarts of specialist. Een telefonisch consult of thuisvisite worden dus niet vergoed.
 5. Alleen in combinatie met de aanvullende ‘Vaccinatie + Crematie Dekking’. De maximale vergoeding aan preventieve vaccinaties, bijbehorende consulten en documentatie bedraagt € 65,- per verzekeringsjaar.
 6. Dit bedrag is de maximale vergoeding voor preventieve zorg per verzekeringsjaar. Onder preventieve zorg verstaat Petplan: vaccinaties, gezondheidscontroles, vlooien- en/of ontwormmiddelen en preventief onderzoek.
 7. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Sterilisatie/Castratie/Vaccinatie/Gebit’. De maximale vergoeding aan vaccinaties per verzekeringsjaar bedraagt € 50,-.
 8. Alleen in combinatie met de aanvullende ‘Vaccinatie + Crematie Dekking’. In geval van overlijden van het huisdier wordt het op het polisblad genoemde bedrag uitgekeerd. Voorwaarde: overlijdensverklaring van een dierenarts of een nota van het crematorium/begraafplaats.
 9. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Crematie’. Alle kosten (inclusief vervoer) worden vergoed.
 10. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘crematieverzekering’. Alle kosten (inclusief vervoer) worden vergoed tot maximaal € 150,-. Voor de ‘crematieverzekering’ geldt geen eigen risico.
 11. Onder epidemie verstaat Proteq Dier & Zorg een besmettelijke ziekte die in korte tijd een groot deel van de hondengemeenschap in Nederland aantast.
 12. Indien minimaal 5% van de landelijke hondenpopulatie door de betreffende ziekte of aandoening is getroffen.
 13. Indien minimaal 5% van de bij OHRA Huisdierenverzekering verzekerde hondenpopulatie door de betreffende ziekte of aandoening is getroffen.
 14. Vraag vóór de second opinion altijd toestemming van de verzekeringsmaatschappij!
 15. Alleen bij honden die een volgroeid gewicht bereiken van maximaal 10 kg.
 16. Maximale vergoeding voor de behandeling van het gebit naar aanleiding van beschadiging, ziekte of standsafwijking is € 1.000,- voor een periode van 5 jaar.
 17. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Sterilisatie/Castratie/Vaccinatie/Gebit’. Maximale vergoeding bedraagt € 150,- per behandeling.
 18. Alleen in combinatie met de aanvullende ‘Castratie/Sterilisatie Dekking’. De eigen bijdrage voor chirurgische castratie of sterilisatie bedraagt 50%.
 19. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Sterilisatie en Castratie’. Kan alleen worden aangegaan voor 5 jaar. Vergoeding tot maximaal 50%.
 20. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Sterilisatie/Castratie/Vaccinatie/Gebit’. Geen maximale vergoeding voor castratie mannelijke dier.
 21. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Chemotherapie en Radiotherapie’. Vergoeding tot maximaal 50%.
 22. Op verwijzing van de behandelend dierenarts en door erkende dierenfysiotherapeuten, die voorkomen op de lijst van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie voor Dieren. Zie doorverwijslijst op www.nvfd.nl. Maximale vergoeding per verzekeringsjaar bedraagt € 125,- voor alle behandelingen samen.
 23. Door erkende dierenfysiotherapeuten. Maximaal 20 consulten van 30 minuten per verzekeringsjaar.
 24. Maximaal een maal per 2 jaar, op medische indicatie.
 25. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Sterilisatie/Castratie/Vaccinatie/Gebit’. Maximale vergoeding bedraagt € 150,- per behandeling.
 26. Door een dierenarts of gedragstherapeut aangesloten bij stichting Certipet. De maximale vergoeding bedraagt € 200,- per verzekeringsjaar.
 27. Op verwijzing van de behandelend dierenarts en uitgevoerd door Petplan erkende gedragstherapeuten. Per indicatie worden maximaal 7 behandelingen van 1,5 uur vergoed.
 28. Tot maximaal 7 dagen per verzekeringsjaar.
 29. De specialist is erkend en staat ingeschreven in het Nederlands Veterinair Specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) of in het EU-veterinair specialistenregister.
 30. Op schriftelijke doorverwijzing van de behandelend dierenarts in Nederland én van tevoren overleggen met de verzekeringsmaatschappij. De maximale vergoeding bedraagt 150% van de tarieven zoals die gehanteerd worden door de behandelend dierenarts in Nederland.
 31. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Sterilisatie/Castratie/Vaccinatie/Gebit’. Vergoeding tot maximaal € 225,- bij honden tot 10 kg en € 300,- bij honden van 10 tot 25 kg. Voor honden zwaarder dan 25 kg wordt maximaal € 400,- vergoed. Indien de sterilisatie in het eerste levensjaar plaatsvindt, betaalt u geen eigen bijdrage voor deze ingreep.
 32. Alleen in geval van medische noodzaak, dus niet als dit preventief plaatsvindt.
 33. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Sterilisatie/Castratie/Vaccinatie/Gebit’. Maximale vergoeding bedraagt € 500,- per behandeling.
 34. Mits verricht door een dierenarts die voorkomt op de doorverwijslijst van de vereniging van de Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acupuncturisten (SNVA) op www.snva.nl.
 35. Mits verricht door een dierenarts.
 36. Indien uitgevoerd door een door Petplan erkende therapeut.
 37. Mits verricht door een dierenarts die vermeld staat op de betreffende lijst van te consulteren homeopathisch werkende dierenartsen van de KNMvD op www.scwd.nl. Inclusief de verstrekking van geregistreerde homeopathische geneesmiddelen.
 38. Alleen bij dierenarts die vermeld staat op de door Petplan erkende lijst van te consulteren homeopathisch werkende dierenartsen.
 39. Mits verricht door een dierenarts.
 40. Indien uitgevoerd door een door Petplan erkende therapeut.
 41. Mits verricht door een dierenarts.
 42. Indien uitgevoerd door een door Petplan erkende therapeut.
 43. Maximale vergoeding bedraagt 150% van de tarieven zoals die gehanteerd worden door de behandelend dierenarts in Nederland, met een maximum van € 1.000,- per verzekeringsjaar. Bij verblijf in het buitenland van maximaal 60 dagen.
 44. Alleen in combinatie met de aanvullende verzekering ‘Reisverzekering’. Dekking van ziektekosten gelijk aan het Basis Pakket. Vergoeding tot maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar. Keuze uit Europadekking of Werelddekking.

Premie zorgverzekering hond

De premie van een ziektekostenverzekering voor uw hond bedraagt gemiddeld tussen de 15 en 30 euro per maand. De premie is afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en het ras van uw hond. Natuurlijk is de premie ook afhankelijk van de dekking die u kiest.
Hoe jonger de hond op het moment dat u de verzekering afsluit, hoe lager de premie is die u betaald. Uw hond als puppy al verzekeren is dus een investering in de toekomst. Ook kan de prijs afhangen van de looptijd van de verzekering.

Op de website van de verschillende verzekeringsmaatschappijen kunt u een vrijblijvende premieberekening maken. Omdat de hoogte van de premie van verschillende factoren afhankelijk is, kunt u voor het vergelijken van de premie het beste zelf de websites van de onderstaande drie verzekeringsmaatschappijen bezoeken en daar zelf een vrijblijvende premieberekening maken. U kunt ook de voorwaarden inzien en direct een polis afsluiten.

Bereken uw premie
Proteq Dier & Zorg
Petplan
OHRA Huisdierenverzekering

Samengevat:

Een zorgverzekering voor uw hond voorkomt dat u lastige keuzes moet maken als uw hond plotseling een dure behandeling nodig heeft. Met een hondenverzekering verzekert u uw hond van de nodige medische zorg en kunt u veel ellende voor uw hond en de gezinsleden voorkomen. Als u er nog niet zeker van bent dat een hondenverzekering in uw geval een verstandig besluit is, neem dan eens een kijkje op deze pagina met de voordelen en nadelen van een hondenverzekering.
Voorafgaand aan het afsluiten van een zorgverzekering voor uw hond, is het verstandig verschillende hondenverzekeringen met elkaar te vergelijken. Met behulp van het verzekeringsoverzicht dat u op deze pagina vindt, kunt u de dekking van diverse hondenverzekeringen vergelijken. Lees voor het afsluiten van een verzekering eerst de polisvoorwaarden goed door.

Deel artikel: