afbeelding jack russel terrier puppy

Zindelijkheidstraining: puppy zindelijk maken

Honden zijn van nature netjes en bevuilen hun nest niet graag. Zolang u de pup genoeg mogelijkheden geeft om buiten zijn nest zijn behoefte te doen, zal hij zijn nest niet bevuilen. U moet wel actief aan de slag om uw puppy zindelijk te maken. Uw taak in de zindelijkheidstraining is het voorkomen van ongelukjes door het pupje regelmatig uit te laten.

De basis voor de zindelijkheid wordt al in het nest gelegd. De eerste paar weken houdt de moederhond de nestomgeving schoon. Zodra de puppies wat zelfstandiger zijn, zoeken ze uit zichzelf steeds meer de buitenkant van het nest op om daar hun behoeften te doen.
Puppies die in een te klein nest opgroeien, ontwikkelen dit gedrag veel minder sterk. Door gebrek aan een afgelegen hoekje om de behoefte te doen, leren deze puppies het bevuilen van hun eigen nest aan. Deze pups hebben al een enorme achterstand bij het zindelijk worden wanneer ze het nest verlaten. Het is dus belangrijk uw hond bij een goede fokker te kopen, waarbij de nestplaats groot genoeg is en regelmatig schoongemaakt wordt.

Puppy speelt met toiletrol

Uw taak in de zindelijkheidstraining is het voorkomen van ongelukjes. Probeer daarvoor patronen te herkennen in het gedrag van het pupje die aan het ontlasten voorafgaan en laat hem regelmatig uit.

Leg de eerste dag dat de pup bij u in huis is alvast op verschillende plekken wat kranten neer. De belangrijkste plek is bij de voor- of achterdeur.

Let goed op wanneer uw pup gaat plassen of zijn behoefte gaat doen en hoe u dit van te voren kunt zien aankomen. Vaak kunt u dit zien aan langdurig snuffelen of aan rondjes draaien op een zelfde plek. Meestal zal de pup ook wat doen als hij net lekker heeft liggen slapen, heeft gegeten of gespeeld.

Juist op die tijdstippen of bij dit gedrag van uw pup dat aangeeft dat hij wat moet doen, lokt u de puppy mee naar buiten of tilt u hem rustig op en gaat ermee naar buiten. U brengt hem dan naar een plek waarvan u ook later wilt dat hij daar zijn behoefte doet en wacht net zolang totdat hij wat gaat doen. Als u wilt dat de pup later op commando zijn behoefte kan doen, kunt u nu een commando geven (bijvoorbeeld ‘plasje doen’ of ‘poepje doen’). Direct hierna krijgt hij zijn beloning, heel uitbundig.

Ga in het begin, ook als de pup nog geen aanstalten maakt om iets te doen, gewoon vaak met hem naar de plek waar hij zijn behoefte mag doen. Om de een tot twee uur bijvoorbeeld. Als u hier dan even wacht tot hij wat gedaan heeft en hem er uitbundig voor beloont zal hij des te sneller zindelijk zijn. Zorg dat die plek buiten niet te ver weg is. Als u een tuin heeft en niet wilt dat de hond daar zijn behoefte doet, kunt u deze beter niet gebruiken om hem zindelijk te maken. Dan verschuift u namelijk het probleem. Vindt u dit niet erg, maak dan een plekje in de tuin waar hij het mag doen.

De trip naar buiten is bedoeld voor zijn behoefte en niet om te spelen. Soms vinden pups het buiten zo enorm leuk, dat ze volop spelen en genieten van alle nieuwe indrukken waardoor ze geen tijd hebben om hun behoefte te doen. Als u dan weer binnen bent doet de pup zijn behoefte in uw huis. Neem de pup daarom bij voorkeur gelijk weer mee naar binnen nadat hij zijn behoefte heeft gedaan en ga buiten niet met hem spelen. Een paar keer per dag kan hij dan extra mee uit om zijn energie kwijt te raken, de wereld te leren kennen en met u te spelen.

Leer de hond ook dat er verschillende plekken zijn waar hij zijn behoefte mag doen. Anders komt u in de problemen als u de hond eens meeneemt op visite.

Onderstaand schema kunt u als leiddraad gebruiken voor het aantal keer per dag dat u met uw puppy naar buiten moet gaan. Een 8 weken oude puuppy plast als hij wakker is bij benaderingn elke twee uur en poept drie tot zes keer per dag. Naarmate de puppy ouder wordt, neemt de tijd dat hij zijn ontlasting op kan houden toe. Belangrijker dan dit schema aan te houden, is dat u kijkt naar uw pup en op grond van zijn gedrag handelt.

Uitlaatschema
Leeftijd puppy Plas ophouden Minimaal aantal keer naar buiten
per 24 uur
8 weken 2 uur 12 keer
12 weken 3-4 uur 6-8 keer
16 weken 4-5 uur 5-6 keer
20 weken 5-6 uur 4-5 keer
6 maanden 6-8 uur 3-4 keer
7 maanden 12 uur 3 keer

Bench als hulpmiddel

Op momenten dat u even niet op de pup kunt letten, zoals ’s nachts of als u even van huis bent, is het gebruik van een bench aan te raden als ondersteuning van de zindelijkheidstraining. Een bench moet zo groot zijn dat de hond net kan staan, rond kan draaien en languit kan liggen. Als de bench groter is, doet u er verstandig aan een deel van de bench af te schermen. U kunt het oppervlak van de bench verkleinen door bijvoorbeeld een bierkratje of iets anders in de bench te zetten waar het pupje niet op kan klimmen. De beperkte ruimte in de bench prikkelt het natuurlijke zindelijkheidsgevoel van uw pup. Honden zijn namelijk van nature hygiënisch en bevuilen hun eigen hol niet graag. Omdat de pup in de bench geen ruimte heeft zijn behoefte te doen in een afgelegen hoekje, zal hij zo lang mogelijk zijn ontlasting op gaan houden. Het verkleinen van het benchoppervlak bevordert dus het zindelijk worden.

Maar voordat u uw puppy in de bench opsluit, zal uw puppy de bench eerst als een veilige en vertrouwde ligplaats moeten ervaren. Dit bereikt u door middel van benchtraining. Begin hier zo snel mogelijk mee en neem er ook de tijd voor.

’s Nachts

Sta met name de eerste nachten een aantal keer op om de pup even kort naar buiten te laten. De eerste nachten bij u thuis kan uw pup zijn plas nog niet de hele nacht ophouden. En om de pup zo snel mogelijk zindelijk te maken, is het aan u de taak om ongelukjes te voorkomen. U doet er zeer verstandig aan de pup de eerste paar nachten mee naar uw slaapkamer te nemen of bij de pup in de woonkamer te gaan slapen. U kunt dan beter in de gaten houden wanneer het pupje uitgelaten moet worden.
Sta de eerste nacht bijvoorbeeld om 4 uur op en geef de pup buiten de mogelijkheid zijn behoefte te doen. Als uw puppy dan nog rustig is en geen behoefte heeft gedaan, kunt u de wekker de volgende dag een halfuurtje later zetten. Dit houdt u vol totdat het niet meer nodig is om de hond ’s nachts te laten plassen.

Zodra uw pupje overdag zijn bench opzoekt wanneer hij wil gaan slapen, kunt u hem ’s nachts alleen in de woonkamer achterlaten. Het is ook belangrijk dat u vanaf de eerste dag dat de puppy bij u in huis is het alleen blijven gaat oefenen. Als de pup ’s nachts zindelijk is (vaak rond de 12 weken), kunt u overwegen de bench ’s nachts niet meer dicht te doen of in te wisselen voor een hondenmand.

Ongelukjes

Als u ziet dat uw hond op het punt staat binnenshuis zijn behoefte te doen, til hem dan onmiddellijk op en breng hem naar buiten. Door het optillen treed een plasrem in werking. Als de pup zijn plasje buiten afmaakt, beloont u hem hier enthousiast voor.

Als u er een keer te laat bij bent en de pup binnen al zijn behoefte heeft gedaan, maak die plek dan schoon met heet water en neutraliseer de geur met bijvoorbeeld azijn. Dit verwijdert resterende geurtjes en voorkomt zo dat de pup die plek steeds weer gaat gebruiken om te ontlasten. Geef de pup geen enkele vorm van aandacht voor zijn ongelukjes in uw huis.

Straf uw pup nooit voor het plassen in huis. Vroeger werd nog wel eens aangeraden de pup met zijn neus door de plas of poep te halen. Inmiddels is bij de meeste hondeneigenaren wel duidelijk dat dit averechts werkt. Straffen voor onzindelijkheid zorgt er alleen maar voor dat de pup bang wordt in uw nabijheid en hij zal zijn behoefte voortaan ergens doen waar u het niet kunt zien. Zoals achter de bank of achter het gordijn.
Ook als pups hun eigen nest bevuilen heeft het geen zin ze hier dan maar enkele dagen in te laten liggen. De pup leert dan alleen maar dat het heel normaal is dat hij slaapt in een omgeving die hijzelf heeft bevuild en het wordt steeds moeilijker hem dit af te leren.

Negeer de ongelukjes in huis en prijs de hond uitbundig wanneer hij het goed doet. Op deze manier bereikt u zo snel mogelijk het gewenste resultaat.

Woont u in een flat?

Puppy die krantzindelijk is: dus zijn behoefte doet op een krant

U kunt uw pup ook eerst krantzindelijk maken.

Indien u op een flat woont of niet altijd even snel te plekke bent, dan kan het verstandig zijn uw puppy eerst krantzindelijk te maken. Leg daarvoor op verschillende plaatsen in uw huis kranten neer. Nu zet u de pup iedere keer als hij aanstalten maakt of heeft gegeten, geslapen of gespeeld even op de krant. Na een paar dagen zijn dan de meeste honden krantzindelijk. Veel fokkers streven er overigens naar de pups krantzindelijk mee te geven aan de nieuwe eigenaar.
Nu vermindert u langzaam het aantal kranten totdat er alleen nog maar kranten liggen bij de voordeur. Als u die tenslotte weghaalt, zal de pup iedere keer als hij wat moet doen naar de voordeur lopen. Heel gemakkelijk voor u om hem nu wel op te pakken en mee naar buiten te nemen.

Onderdanigheidsplasjes

Bij begroeting van mensen of andere honden kan uw pup wat urine laten lopen. Dit noemt men een onderdanigheidsplasje en heeft niets met onzindelijkheid te maken. Negeer de hond wanneer hij een onderdanigheidsplasje doet. Geef hem geen aandacht en bestraf hem zeker niet. Dan zal het pupje zich namelijk nog onderdaniger gaan gedragen en wordt dit gedrag alleen maar erger. Als uw hond ook als u thuiskomt bij de begroeting een onderdanigheidsplasje laat, dan kunt u dit voorkomen door bij thuiskomst uw pup te negeren. Vraag ook aan bezoek of zij uw pup bij aankomst willen negeren. Als hij rustig blijft, kunt u hem na enkele minuten kort begroeten zonder oogcontact te maken. De meeste honden groeien als ze ouder worden over dit gedrag heen.

Hoe lang duurt het zindelijk worden?

Om zindelijk te worden moet uw hond controle verkrijgen over de kringspieren die de blaas en de anus afsluiten. Het verkrijgen van bewuste controle over deze kringspieren is een groeiproces dat dus langzaam optreed. Sommige pups zijn al een paar dagen nadat ze bij u thuis aangekomen zijn zindelijk, maar dit zijn uitzonderingen. De meeste pups zijn pas op een leeftijd van 7-8 maanden volledig zindelijk. U heeft zelf een belangrijke invloed op de tijd die nodig is om uw puppy zindelijk te maken. Hoe meer tijd u eraan besteed om uw puppy zindelijk te maken, hoe sneller hij zindelijk zal zijn. Als u bij de zindelijkheidstraining op moeilijkheden stuit, overleg dan met uw dierenarts of er misschien een lichamelijk probleem de oorzaak van is.

Samengevat:

Het voorkomen van ongelukjes door een goed uitlaatschema vormt de basis van de zindelijkheidstraining. Een bench is een ideaal hulpmiddel om uw puppy zindelijk te maken. Probeer ongelukjes te voorkomen. Als de pup toch een keer binnenshuis zijn behoefte doet, negeer dit dan. Prijs de hond uitbundig wanneer hij het goed doet. Op deze manier bereikt u zo snel mogelijk het gewenste resultaat; een zindelijke pup.